Prayer for Safe Delivery

Submitted by: Josefine Panesa

Praying for my safe delivery this coming April. Gabayan sana kami ng Panginoon na maging ligtas sa aking panganganak na walang komplikasyon at maayos na panganganak. Sana rin po pagpatuloy ang paggabay sa aking mga anak na malayo sa sakit Maraming Slamat po!
In Jesus Name Amen